Thông tin về học bổng Tiến sĩ, Thạc sĩ của Đài Loan năm 2020 (https://www.roc-taiwan.org/vn_vi/post/5367.html) dành cho các tỉnh từ Huế trở ra.

1. Y tế Công cộng

- Sức khỏe toàn cầu (Global Health)

- Giáo dục sức khỏe (Health promotion & Health Education)

- Tổ chức Y tế (Health Administration)

- Sức khỏe cộng đồng (Community Health Care)

- Sức khỏe quốc tế (International Health)

- Phòng và kiểm soát chấn thương (Injury prevention & Control)

- Khoa học dinh dưỡng (Nutrition Sciences)

- Tâm lý y học (Psychology)

 

2. Điều dưỡng

- Điều dưỡng hộ sinh (Nurse-Midwifery Program): Thạc sĩ

- Điều dưỡng quốc tế (International Nursing Program): Tiến sĩ, thạc sĩ

 

3. Dược

- Dược lý

- Dược lâm sàng

- Bào chế thuốc

- Đông y (Herbal Medicine)

 

4. Lâm sàng

- Y học ( PhD, Master Program in Medicine)

- Y học chuyển giao (Translational Medicine)

- Thần Kinh (Neuroscience)

- Răng: (Dental Science)

 

5. Y học cơ sở:

- Vi sinh, miễn dịch học (Microbiology & Immunology)

- Công nghệ Y sinh học (Medical Biotechnology)

- Lý sinh, vật lý (Biophysics, physics)

- Sinh hóa (Biochemistry)

 

6. Y học cơ bản:

- Toán, tin học, hóa học

- Tiếng Anh (TESOL): Thạc sĩ, tiến sĩ


*Tiếng Anh (IELTS: >=5.5 hoặc TOEFLiBT >=60 điểm). Chi về điều kiện và hồ sơ thủ tục xem ở trang trên.

· Thời hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 3 năm 2020

· Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng giáo dục – Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 20A(KT), Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024-38335501 ext 8458 Fax: 024-32262114
Email: tweduvn@gmail.com