I. Giới thiệu khoa Y tế công cộng

1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Khoa Y tế công cộng

- Địa chỉ: Tầng 6, nhà điều hành 11 tầng, trường Đại học Y- Dược, Đại học Thái Nguyên.

- Điện thoại: 02083 840557

- Website:  http://ytcc.tump.edu.vn 

2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng phát triển khoa và các bộ môn thuộc khoa Y tế công cộng.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quả lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quản lý cơ sở vật chất trong khoa.

- Khoa có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý toàn diện học sinh, sinh viên trong khoa.

- Thực hiện các nhệm vụ chính trị xã hội khác của đơn vị trong toàn trường.

2.2. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động giảg dạy, lượng giá cho các đối tượng sinh viên, học viên khi học tập các môn thuộc khoa.

- Triển khai thực hện đổi mới phương pháp giảng dạy, lượng giá sinh viên phù hợp với thực tiễn.

- Đề xuất và thực hiên các đề tài khoa học các cấp, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Đề xuất và tổ chức thực hện chuyển giao ứng dụng khoa học và kỹ thuật về lĩnh vực của khoa, tạo điều kiện cho giảng viên tham gia các hoạt động chuyên ngành (hội nghị khoa học chuyên ngành, báo cáo khoa học tại các hội nghị chuyên ngành).

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy; học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

3. Thông tin nhân sự

Khoa YTCC hiện nay có 02 giáo sư, 02 phó giáo sư, 10 tiến sĩ, 01 Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, 08 thạc sĩ (trong đó có 04 thạc sĩ đang học nghiên cứu sinh); 10 Bác sĩ (trong đó có 06 bác sĩ đang học thạc sĩ, 01 bác sĩ đang học nghiên cứu sinh), 03 kỹ thuật viên có trình độ trung học, 01 chuyên viên, 02 y công.

4. Lịch sử hình thành khoa

 -  Khoa Y tế công cộng được thành lập vào ngày 21 tháng 4 năm 2010 gồm có 05 bộ môn: Y xã hội học, Y học cộng đồng, Dịch tễ, Sức khỏe Môi Trường và Sức khỏe nghề nghiệp.

- Để đáp ứng nhu cầu đào tạo 2 Bộ môn: sức khỏe môi trường và sức khỏe nghề nghiệp được sát nhập thành Bộ môn Sức khỏe Môi trường – Sức khỏe nghề nghiệp theo quyết định Số: 828/QĐ-YD, ngày 02/08/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

- Hiện nay khoa Y tế công cộng gồm có 05 bộ môn: Y xã hội học, Y học cộng đồng, Dịch tễ, Sức khỏe Môi Trường - Sức khỏe nghề nghiệp. Dinh dưỡng – An toàn thực phẩm.

-  Lãnh đạo Khoa:

+ Trưởng Khoa: TS Nguyễn Thị Tố Uyên

+ Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

- Lãnh đạo các bộ môn:

+ Trưởng bộ môn Y xã hội học: TS Mai Anh Tuấn

+ Trưởng bộ môn Dịch tễ: TS Trần Thế Hoàng

+ Trưởng bộ môn Y học cộng đồng: TS Nguyễn Thị Tố Uyên

+ Trưởng bộ môn Sức khỏe môi trường –Sức khỏe nghề nghiệp: TS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

+ Trưởng bộ môn Dinh dưỡng an toàn thực phẩm: TS Trương Thị Thùy Dương 

5. Hoạt động đào tạo

- Cán bộ, giảng viên khoa Y tế công cộng luôn hoàn thành chương trình giảng dạy cho các lớp học sinh, sinh viên hệ chính quy Y3, chuyên tu, BSYHDP, RHM, Đại học dược chính qui, Đại học dược Hải Phòng, Cao đẳng kỹ thuật viên xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm, cử nhân điều dưỡng tại trường, các tỉnh, địa chỉ, lớp riêng...

- Khoa Y tế công cộng tham gia đào tạo giảng dạy, hướng dẫn học viên sau đại học: CK2 Y tế công cộng, CK 1 y tế công cộng và Cao học y học dự phòng, Tiến sĩ chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức Y tế.

    - Xây dựng chương trình chi tiết cho các học phần đang giảng dạy

    - Chỉnh sửa, biên soạn giáo trình cho các đối tượng đang giảng dạy đại học và sau đại học.

    - Trong quá trình giảng dạy các cán bộ giảng của khoa luôn chấp hành tốt về giờ giấc, kỉ luật, có trách nhiệm cao trong các giờ giảng được phân công, bài giảng có chất lượng và cập nhật được kiến thức mới.

     - Cán bộ của khoa luôn chấp hành đúng quy chế trong quá trình dạy/học, tổ chức coi thi, chấm thi cho các lớp sinh viên, học sinh. Trả điểm đúng thời hạn

     - Khoa Y tế công cộng đã  phối hợp với phòng KHCN và HTQT để tổ chức các khóa hội thảo, tập huấn và học tập trao đổi giảng viên, sinh viên  với các Trường Đại học ở Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan…  

   - Bên cạnh đó khoa Y tế công cộng cũng luôn trú trọng tới các hoạt động hợp tác với các một số các trường Đại học nước ngoài. Nhiều hoạt động trao đổi sinh  viên được triển khai như các khóa trao đổi sinh viên với Thái Lan, Lào, Hàn Quốc. Có mối quan hệ hợp tác với một số các trường đại học nước ngoài như Đại học Yonsei Hàn Quốc, Đại học Mahidol, Naresuan  của Thái Lan. Khoa YTCC hiện đang cử 5 cán bộ đi học nghiên cứu sinh tại  nước ngoài, 2 Bác sỹ đang theo học chương trình thạc sỹ tại Thái lan. 

Khoa y tế công cộng đã có mối quan hệ chặt chẽ và gắn bó với trường Đại học Yonsei Hàn Quốc hàng năm đưa 5 sinh viên đến học tập và hội thảo tại Hàn Quốc về lĩnh vực sức khỏe toàn cầu. Hàng năm khoa phối hợp để triển khai hoạt động thực hành cộng đồng cho sinh viên 3 nước Việt Nam, Mông Cổ Hàn Quốc. Các hoạt động hội thảo và thực địa đã giúp các sinh viên và giảng viên có cơ hội học tập và chia sẻ lẫn nhau. 

6. Hoạt động nghiên cứu khoa học

- Ngoài công tác giảng dạy, các thầy cô giảng viên trong khoa  luôn tích cực thực hiện các nghiên cứu khoa học ở các cấp như:  cấp Trường, cấp Đại học, cấp bộ. Hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa Y tế công cộng luôn được lãnh đạo quan tâm. Hàng năm đều có các công trình nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Các đề tài nghiên cứu đều được triển khai và thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.

7. Các công tác khác

+ Tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường như thể dục thể thao, cán bộ công đoàn giỏi đạt giải cao.

+ Liên chi đoàn khoa Y tế công cộng tích cực tham gia các hoạt động như thi nấu ăn đạt giải 03, văn nghệ chào mừng 20/11, tiếp sức mùa thi, tình nguyện vùng sâu vùng xa…

+ Cán bộ của khoa có trình độ và năng lực tham gia các công tác khác của nhà trường, công tác kiêm nhiệm ở các phòng ban: Phòng KHCN - HTQT, Phòng Thanh tra - Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục. Đồng thời các cán bộ của khoa đều là những thành viên của các dự án trong nhà trường (Dự án CoE, Dự án Nuffic, dự án HEMA)…. Ở mọi vị trí công việc, cán bộ của khoa đều thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường.