Thứ 6, ngày 22/10/2021

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Địa chỉ: Tầng 6 - Nhà 11 tầng - Trường Đại học Y Dược,Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: (+84) 2083 840557

Điện thoại: Văn phòng khoa: 0947387005

Email: diemydtn@gmail.com

Website: http://ytcc.tump.edu.vn

Facebook: