Thứ 6, ngày 01/03/2024

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Địa chỉ: Tầng 6 - Nhà A1 - Trường Đại học Y Dược, Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: (+84) 2083 840557

Điện thoại: Văn phòng khoa: 0947387005

Email: diemydtn@gmail.com

Website: http://ytcc.tump.edu.vn

Facebook: