BỘ MÔN SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG – SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP

I. Lịch sử hình thành bộ môn

- Bộ môn Sức khỏe môi trường - Sức khỏe khỏe nghề nghiệp được thành lập dựa trên nhu cầu phát triển phù hợp với chương trình đào tạo từ niên chế sang đào tạo tín chỉ và nguồn lực của hai bộ môn Môi trường - Độc chất và Bộ môn SKNN - DDVSATTP. Sự hình thành và phát triển của bộ môn đã trải qua nhiều sự biến đổi gắn liền với lịch sử phát triển của nhà trường.

- Ba bộ môn Khoa Y tế công cộng: Môi trường - Độc chất, Sức khỏe nghề nghiệp - Dinh dưỡng Vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ môn Dịch tễ được tách ra từ Bộ môn Vệ sinh - Môi trường - Dịch tễ theo Quyết định số: 295/QĐ-TCCB, ngày 24/09/2004 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên.

- Bộ môn Sức khỏe môi trường - Sức khỏe nghề nghiệp được thành lập theo Quyết định Số:828/QĐ-YD, ngày 02/08/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

II. Cơ cấu cán bộ

STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ

Email

Điện thoại

1 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa PGS.TS

Giảng viên cao cấp

Trưởng bộ môn

Phó Trưởng khoa

ntqhoa375ydtn@gmail.com

0915 223 299

2 Đỗ Văn Hàm GS TS Giảng viên cao cấp

dohamytn@gmail.com

0912 153 827

3 Hà Xuân Sơn TS

Giảng viên chính

Trưởng phòng - Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

sondhyktn@gmail.com

0912207720

4 Lê Thị Thanh Hoa TS

Giảng viên chính

linhtrang249@gmail.com

0912 868 111

5 Nguyễn Việt Quang Ths

Giáo vụ bộ môn

Giảng viên

vietquang1212@gmail.com

0986 136 355

6 Hòa Thị Hồng Hạnh Ths Giảng viên

hoathihonghanhdpk2@gmail.com

0912 468 596

7 Thân Đức Mạnh Ths Giảng viên

manhducytn@gmail.com

9 Nguyễn Thị Hồng Nhung  Cao đẳng KTV

nhung131090@gmail.com

+84 168 6102880  

III. Thành tích

- Phát triển nguồn lực: Bộ môn SKMT - SKNN hiện tại có 01 giáo sư, 01 phó giáo sư, 02 tiến sĩ, 03 thạc sĩ, 01 kỹ thuật viên có trình độ cao đẳng. 

- Đào tạo: Cùng với các bộ môn trong toàn trường, Bộ môn tham gia đào tạo sinh viên các Ngành Y đa khoa, Dược, Điều dưỡng, Cao đẳng Vệ sinh an toàn thực phẩm…. Đào tạo Sau đại học: Chuyên khoa I Y tế công cộng (20 khóa), Thạc sĩ Y học dự phòng (19 khóa), Tiến sĩ Chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế (11 khóa), Chuyên khoa II Y tế công cộng (9 khóa). Trong những năm qua, bộ môn đã in được giáo trình giảng dạy cho đối tượng Bác sĩ đa khoa tại Nhà xuất bản Y học, xây dựng đươc ngân hàng câu hỏi cho bộ môn.

- Nghiên cứu khoa học: Bộ môn đã thực hiện nhiều đề tài NCKH cấp Bộ, Đại học, cơ sở và một số đề tài về sức khoẻ môi trường – sức khoẻ nghề nghiệp, dinh dưỡng – an toàn vệ sinh thực phẩm và đã phối hợp với các viện đầu ngành như: Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Viện Vệ sinh lao động. Hàng năm, cán bộ giảng dạy của bộ môn đều có đề tài cấp trường được nghiệm thu và đánh giá tốt.

- Công tác khác: Cán bộ Bộ môn có trình độ và năng lực tham gia các công tác khác của nhà trường, công tác kiêm nhiệm ở các phòng ban: Phòng Thanh tra – pháp chế. Đồng thời các cán bộ của bộ môn đều là những thành viên của các dự án trong nhà trường (Dự án CoE, Dự án nuffic, dự án HEMA….). Ở mọi vị trí công việc, cán bộ của bộ môn đều thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường.

 

Nguồn: Khoa Y tế công cộng