BỘ MÔN DINH DƯỠNG - AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

 

I. CƠ CẤU CÁN BỘ

STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ

Email

Điện thoại

1 Trương Thị Thùy Dương Ths Phó trưởng bộ môn

thuyduongydtn@gmail.com

0915 215 581

2 Nguyễn Thị Thanh Tâm Ths Giảng viên

htampt@gmail.com

0987 355 048

3 Trần Thị Hồng Vân BS Giảng viên

hyppocrateyk88@gmail.com

0913 085 683

4 Trần Thị Huyền Trang BS Giảng viên

huyentrangdp2@gmail.com

0168 9913 731

5 Hà Thị Huân   KTV

huanlolem@gmail.com

0949 373 472

6 Lèng Thị Thu     0978 666 274

II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA BỘ MÔN

Bộ môn được thành lập vào ngày 18 tháng 12 năm 2014.

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN

- Giảng dạy chuyên ngành Dinh Dưỡng và ATVSTP cho các đối tượng bác sỹ đa khoa hệ 6 năm, hệ 4 năm, bác sỹ YHDP, cử nhân điều dưỡng chính quy, cử nhân điều dưỡng tại chức, cao đẳng xét nghiệm ATVSTP.

- Nghiên cứu khoa học.

IV. THÀNH TÍCH CỦA BỘ MÔN

- Đạt tập thể lao động tiên tiến năm học 2014 - 2015.

Nguồn: Khoa Y tế công cộng