BỘ MÔN DINH DƯỠNG - AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

1. Lịch sử bộ môn

Bộ môn được thành lập vào ngày 18 tháng 12 năm 2014

2.  Chức năng, nhiệm vụ

 - Giảng dạy chuyên ngành Dinh Dưỡng và ATVSTP cho các đối tượng Bác sỹ đa khoa hệ 6 năm, hệ 4 năm, Bác sỹ y học dự phòng, Cử nhân điều dưỡng chính quy, Cử nhân điều dưỡng tại chức, Cao đẳng xét nghiệm ATVSTP.

 - Nghiên cứu khoa học: Các cán bộ trong bộ đều tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, cấp trường, cấp đại học.

3. Thông tin nhân sự bộ môn  

STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ

Email

Điện thoại

1 Trương Thị Thùy Dương TS Trưởng bộ môn

thuyduongydtn@gmail.com

0915 215 581

2 Nguyễn Thị Thanh Tâm Ths Giảng viên

htampt@gmail.com

0987 355 048

3 Trần Thị Hồng Vân TS Giảng viên

hyppocrateyk88@gmail.com

0913 085 683

4 Trần Thị Huyền Trang Ths Giảng viên

huyentrangdp2@gmail.com

0168 9913 731

5 Hà Thị Huân   KTV

huanlolem@gmail.com

0949 373 472

6 Nguyễn Thị Hậu  Y công   0985829662

3. Thành tích

- Đạt tập thể lao động tiên tiến năm học 2014 - 2015, năm học 2016- 2017

 

Nguồn: Khoa Y tế công cộng