BỘ MÔN Y HỌC CỘNG ĐỒNG

I. Lịch sử hình thành bộ môn

      Từ thập niên 90 của Thế kỷ 20, Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên đã tiếp cận được với ngành y tế công cộng Thái Lan. Mô hình “Y học cộng đồng” được PGS.TS Hoàng Khải Lập – Hiệu trưởng Nhà trường lúc đó rất tâm đắc. Năm 1997, Ths Hạc Văn Vinh, người đầu tiên của Nhà trường tốt nghiệp Thạc sỹ Y tế công cộng ở Thái Lan về nước, ý tưởng xây dựng Bộ môn Y học cộng đồng (YHCĐ) ra đời. Ngày 17/7/1998, Đại học Thái Nguyên quyết định thành lập Bộ môn Y học cộng đồng và bổ nhiệm Ths Hạc Văn Vinh làm Trưởng bộ môn. Nhân lực Bộ môn YHCĐ đầu tiên chỉ có 3 người đó là Ths Hạc Văn Vinh, BS Đàm Khải Hoàn (Chuyển từ  Bộ môn Y học xã hội – YHXH) và BS Phạm Công Kiêm (chuyển từ bộ môn Vệ sinh Dịch tễ – VSDT).
      Năm 2006, Ths  Hạc Văn Vinh được điều động về làm Trưởng Bộ môn Sức khỏe môi trường, PGS.TS Đàm Khải Hoàn được bổ nhiệm làm Trưởng bộ môn. Năm 2015, TS Nguyễn Thị Tố Uyên được bổ nhiệm là Trưởng bộ môn.

      Đội  ngũ cán bộ của bộ môn ngày một phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hiện tại bộ môn có 7 giảng viên, trong đó có 01 PGS, 02 TS, 04 Ths (trong đó 01 thạc sỹ đang học nghiên cứu sinh tại Thái Lan, 01 thạc sỹ đang học nghiên cứu sinh trong nước).

 

II. Cơ cấu cán bộ

STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ

Email

Điện thoại

1 Nguyễn Thị Tố Uyên TS, GVC

Trưởng bộ môn

Trưởng khoa YTCC

ngtouyen75@gmail.com

0917702575

2 Đàm Khải Hoàn PGS TS Giảng viên cao cấp

dkhoanytcc@yahoo.com

0915 047 409

3 Đinh Văn Thắng Ths Giảng viên

thangmoon@gmail.com

0983 969 226

 4 Vũ Thị Thanh Hoa TS Giảng viên

dr.hoavu@gmail.com

0915530789

5 Bùi Thị Việt Hà Ths Giảng viên

buivietha87@gmail.com

0978696764

6 Nguyễn Thị Ánh Ths Giảng viên

anhytn@gmail.com

0943 701 761

7 Nguyễn Thu Hoài Ths Giảng viên

hoaint.dp2@gmail.com

0973497543

 

III. Thành tích

      Hơn 15 năm qua, bộ môn luôn là tập thể tiên tiến, xuất sắc. Năm 2005 đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc được Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng bằng khen; năm 2021 đạt danh hiệu Bộ môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều cá nhân đạt CSTĐ cấp bộ và nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đại học Thái Nguyên.

* Đào tạo

Bộ môn tham gia đào tạo, biên soạn giáo trình giảng dạy cho sinh viên các ngành Y đa khoa, Dược học, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Răng Hàm Mặt, Xét nghiệm y học, Hộ sinh. Tham gia đào tạo sau đại học như CKII YTCC, CKI YTCC, Thạc sỹ Y học dự phòng, Tiến sỹ YTCC. Các cán bộ trong bộ môn luôn tích cực hướng dẫn các sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp, học viên sau đại học làm luận văn tốt nghiệp. Ngoài ra, cán bộ bộ môn còn hướng dẫn các sinh viên Mỹ, Hà Lan, Thái Lan, Hàn Quốc, Isaren học tập và nghiên cứu tại cộng đồng và bộ môn.

Trong giảng dạy, các cán bộ của bộ môn luôn tích cực trong đổi mới phương pháp đào tạo như giảng dạy tích cực, giảng dạy dựa trên vấn đề, đóng vai, giảng dạy có sự tham gia của người học, dạy học tại cộng đồng...

Ngoài việc giảng dạy cán bộ bộ môn còn thường xuyên tham gia các lớp đào tạo và tập huấn như: Tập huấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Dịch tễ học và CSSKBĐ; Phương pháp nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng; Giảng dạy tích cực; Sử dụng phần mền EPPIINFO, SPSS, Stata... Tập huấn các phương pháp giảng dạy thực địa, xây dựng chương trình, viết tài liệu, quản lý, giám sát, đánh giá chương trình dự án. Tập huấn giảng viên Quốc gia Quản lý chương trình Truyền thông chuyển đổi hành vi DS/SKSS/KHHGĐ do giảng viên của Trung tâm Truyền thông Châu Á -Thái Bình Dương hướng dẫn tại Hà Nội 2001. Tập huấn các lớp về Chương trình IMCI do WHO và UNICEF tài trợ.

* Nghiên cứu khoa học

        Các năm qua các cán bộ bộ môn đã chủ trì trên 30 đề tài nghiên cứu khoa học, dự án cấp bộ, cấp trường, công bố được trên 50 bài báo khoa học trên các tạp chí y học trong và ngoài nước về chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, y tế công cộng...

 

Nguồn: Khoa Y tế công cộng