Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cố đô mở rộng năm 2022 với chủ đề "Đại dịch COVID-19 và các vấn đề sức khỏe cộng đồng ưu tiên khác trong thập niên 2020". Hội nghị diễn ra trong khoảng thời gian từ 20-21 tháng 8 năm 2022 với hơn 250 diễn giả, báo cáo viên, hội thảo viên đến từ 9 quốc gia trên thế giới, với nhiều bài giảng cập nhật, báo cáo khoa học phong phú, đa dạng và những chủ đề thảo luận sôi nổi. Trong đó khoa Y tế công cộng trường Đại học Y Dược Thái Nguyên có 05 cán bộ tham gia với 04 chủ đề nghiên cứu (02 chủ đề trình bày trực tiếp và 02 chủ đề được trình bày dưới dạng Poster).