Thông tin về học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ, sau Tiến sĩ của Chính phủ Trung Quốc năm 2020

Các trường chỉ định ở Trung Quốc được xếp hạng cao trên thế giới như ĐH Bắc Kinh,  ĐH Thanh Hoa,  ĐH Triết Giang nằm trong top 100.

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

Yêu cầu tiếng Anh: (IELTS: >=6.0 hoặc TOEFLiBT >=80 điểm). Chi tiết về điều kiện và hồ sơ thủ tục xem trong file hướng dẫn và tại trang web Bộ GD-ĐT: http://icd.edu.vn/250/thong- bao-chuong-trinh-hoc-bong- lanh-dao-tre-aseantrung-quoc- nam-2020.html/BPF/vi-VN/CMS_ Cat/hoc-bong/CMS_Detail/1250