Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2016

Tại văn phòng khoa Y tế Công cộng – Trường Đại học Y dược Thái Nguyên, Câu lạc bộ Một sức khoẻ Thái Nguyên tổ chức hoạt động seminar “Kỹ năng truyền thông, thông tin áp dụng những năng lực cốt lõi một sức khoẻ vào phòng chống các bệnh truyền lây”. Tham dự hoạt động gồm có các thầy cô trong ban cố vấn, các thầy cô bộ môn Y học cộng đồng và các sinh viên hai trường Đại học Y Dược và Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Hoạt động lần này các thành viên đã được tập huấn về những năng lực cốt lõi Một sức khoẻ,  đặc biệt là kỹ năng truyền thông thông tin để tuyên truyền phòng chống các bệnh truyền lây và thực hành kỹ năng truyền thông giáo dục sức khoẻ. Sau buổi seminar, các bạn đã thực hành các kỹ năng và ứng dụng tốt vào giải quyết các tình huống thực tế tại cộng đồng.

Đây là hoạt động hết sức bổ ích giúp cho các bạn rèn luyện kỹ năng và trao đổi kinh nghiệm năng lực cốt lõi Một sức khoẻ.