Phòng ĐT-QLKH-HTQT - Viện đào tạo YHDP -YTCC, Đại học Y Hà Nội trân trọng kính gửi tới Thầy/Cô thông báo tuyển sinh ThS YTCC Quốc tế năm 2019. Kính mong Thầy/Cô/Bộ môn hỗ trợ Viện giới thiệu chương trình đào tạo.