Trường Đại học Y Hà Nội hiện đang có 10 suất học bổng cho chương trình Thạc sỹ y tế công cộng bằng tiếng anh (đề tài nghiên cứu hướng một sức khỏe).
Học bổng được ưu tiên cho các trường thành viên của mạng lưới một sức khỏe do vậy rất mong các cán bộ, giảng viên, người lao động quan tâm và nộp hồ sơ nếu thấy phù hợp.
Hạn nộp hồ sơ 1 tháng 6 năm 2018
Thi tuyển tháng 7 năm 2018
Nội dung chi tiết trên web site;
http://sdh.hmu.edu.vn/news/tID10892_Tuyen-sinh-lop-Thac-si-chuyen-nganh-Y-te-cong-cong-hoc-bang-tieng-Anh-nam-2018.html