Trường đại học y tế công cộng thông báo tuyển chọn ứng của viên nghiên cứu sinh về hỗ trợ thực hiện nghiên cứu cho dự án "SafePORK" nội dung chi tiết trong đường link sau: 


PhD candidate: Deadline 25th May 2018

http://cenpher.huph.edu.vn/n ews/recruitment-phd-food-safet y-intervention-research

 
Research assistant:  Deadline 31st May 2018

http://cenpher.huph.edu.vn/new s/recruitment-research-assista nt-food-safety