Khóa học trong 2 năm và mỗi năm chỉ có 2 tuần sang học bên Mỹ học và hoàn thiện luận văn tốt nghiệp. Chương trình có hỗ trợ học bổng.

Thầy cô, bạn bè đồng nghiệp và các bạn sinh viên có nhu cầu học lấy bằng MPH của trường ĐH Tufts thì có thể đăng ký, khóa học bắt đầu từ năm 2019.
(Xem thông tin chi tiết trên email của VPVOHUN và file đính kèm)