Trường Đại học Thammasat, Thái Lan có học bổng Thạc sỹ và tiến sỹ cho các chuyên ngành như sau :

- Miễn dịch và Sinh học phân tửmột

- Dược lý và độc chất học

- Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm

- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Thời hạn đăng ký: Từ ngày 01/03 – 31/03/2016

Đối tượng: Cá nhân tốt nghiệp ngành Y, Khoa học Dược phẩm... hoặc Khoa học sức khỏe với điểm GPA tối thiểu là 2.50

Ngoài ra còn có học bổng của khoa Y tế công cộng Trường Đại học Thammasat Thái Lan năm 2016
cho lĩnh vực:  chuyên gia quốc tế lĩnh vực sức khỏe môi trường và sức khỏe nghề nghiệp thông báo cấp học bổng thạc sỹ và tiến sỹ cho năm học 2016.


Thời gian đào tạo chương trình thạc sỹ  là   2 năm (hoặc 1,5 năm); chương  trình tiến sỹ 3 năm.

Thời gian nộp hồ sơ từ nay đến 31/3/2016


Điều kiện

-       Tiếng anh: IELTS >=6.0, hoặc TUGET (một chứng chỉ của trường TU) >400 
Nộp hồ sơ online và phỏng vấn online qua Skype.

 

 Đồng chí nào quan tâm muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ trực tiếp với đồng chí Thắng BM Y học cộng đồng qua địa chỉ email thangmoon@gmail.com  hoặc tìm hiểu thêm trên website trường www.fph.tu.ac.th